نمایش کدها

استایل اول

CSS

							
							
					.happy-addon,
.happy-addon * {
	box-sizing: border-box
}

.happy-addon img {
	max-width: 100%;
	height: auto;
	-o-object-fit: cover;
	object-fit: cover
}

.happy-addon p:empty {
	display: none
}

.ha-screen-reader-text {
	position: absolute;
	overflow: hidden;
	clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);
	margin: -1px;
	padding: 0;
	width: 1px;
	height: 1px;
	border: 0;
	word-wrap: normal!important;
	-webkit-clip-path: inset(50%);
	clip-path: inset(50%)
}

.ha-has-background-overlay>.elementor-widget-container {
	position: relative;
	z-index: 1
}

.ha-has-background-overlay>.elementor-widget-container:before {
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	z-index: -1;
	width: 100%;
	height: 100%;
	content: ""
}

.ha-btn {
	display: inline-block;
	vertical-align: middle;
	text-align: center;
	text-decoration: none;
	font-size: 14px;
	line-height: 1;
	-webkit-transition: all .3s;
	transition: all .3s
}

.ha-btn:not(.ha-btn--link) {
	padding: 15px 25px;
	border-radius: .25rem;
	background-color: #562dd4;
	color: #fff
}

.ha-btn:not(.ha-btn--link):focus,
.ha-btn:not(.ha-btn--link):hover {
	background-color: #e2498a
}

.ha-btn.ha-btn--link {
	color: #562dd4
}

.ha-btn.ha-btn--link:focus,
.ha-btn.ha-btn--link:hover {
	color: #e2498a
}

.ha-btn-icon {
	-webkit-transition: all .3s;
	transition: all .3s
}

.ha-btn-icon+.ha-btn-text,
.ha-btn-text+.ha-btn-icon {
	margin-left: 5px
}				
			

استایل دوم

HTML Markup

							
							
					<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="HappyAddons Team">

  <!--favicon icon-->
  <link rel="icon" type="image/png" href="assets/img/favicon.png">

  <title>Happy Addons</title>

  <!--common style-->
  <link href="assets/vendor/bs/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!--custom css-->
  <link href="assets/css/main.css" rel="stylesheet">

</head>
<body>
   

  <header class="header">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
        	....
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <main>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
        	....
        </div>
      </div>
    </div>
  </main>

  <footer class="footer">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
        	....
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>


  <script src="assets/vendor/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/bs/js/bootstrap.min.js"></script>

  <!--init scripts-->
  <script src="assets/js/scripts.min.js"></script>
</body>
</html>

				
			

استایل سوم

Javascript

							
							
					$('.toggle').on('click', function() {
 $('.container').stop().addClass('active');
});

$('.close').on('click', function() {
 $('.container').stop().removeClass('active');
});
$('.toggle').on('click', function() {
 $('.container').stop().addClass('active');
});

$('.close').on('click', function() {
 $('.container').stop().removeClass('active');
});$('.toggle').on('click', function() {
 $('.container').stop().addClass('active');
});

$('.close').on('click', function() {
 $('.container').stop().removeClass('active');
});				
			

استایل چهارم

Python

							
							
					# Iterator for next power of two.
class NextPowTwo:
  def __init__(self, max_ele = 0):
    self.max_ele = max_ele

  def __iter__(self):
    self.n = 0
    return self

  def __next__(self):
    if self.n <= self.max_ele:
      result = 2 ** self.n
      self.n += 1
      return result
    else:
      raise StopIteration
      
if __name__ == '__main__':
  it = iter(NextPowTwo(20))
  print (next(it))   # prints '1'
  print (next(it))   # prints '2'
  print (next(it))   # prints '4'
  print (next(it))   # prints '8'				
			

دموها درحال بروزرسانی می باشند..

وکلی دمو های دیگر که میتونید در وب سایت سازنده مشاهده کنید

نمی تونید با المان ها کار بکنید؟

پیشنهاد میکنم فیلم های آموزشی سایت سازنده رو در آپارات ببینید
جهت نمایش فیلم های سایت سازنده در آپارات بر روی لینک زیر کلیک کنید
اینجا کلیک کنید

دموهای بیشتر دوست دارید؟

دموها درحال بروزرسانی می باشند اگر میخواید دموهای بیشتری ببینید کلیک کنید
جهت نمایش دموها از سایت سازنده این افزونه بر روی لینک زیر کلیک کنید
اینجا کلیک کنید